Siirry sisältöön
Dextra / Ajankohtaista / Hedelmöityshoidot / Hedelmöityshoidot naispareille ja itsellisille naisille

Hedelmöityshoidot naispareille ja itsellisille naisille

Ketkä voivat saada hedelmöityshoitoja?

Lain mukaan hedelmöityshoitoja voidaan antaa heteropareille, naispareille ja itsellisille naisille. Naisparien ja itsellisien naisten tapauksissa käytetään lahjoitettuja siittiöitä, jotka tulevat tavallisesti spermapankista.  Toinen mahdollisuus on se, että naispari tai itsellinen nainen sopii siittiöiden lahjoituksesta jonkun tuntemansa miehen kanssa.

Julkisella sektorilla kriteerit päästä hedelmöityshoitoihin ovat tiukemmat kuin yksityisellä esimerkiksi yläikärajan suhteen. Me Dextra Lapsettomuusklinikalla hoidamme alle 46-vuotiata naisia, eikä esimerkiksi aiempien lapsien määrä vaikuta mitenkään hoitoon pääsemiseen. Koska vakava ylipaino on aina riskitekijä raskauden suhteen, se on otettava huomioon hoitopäätöstä ja -suunnitelmaa tehtäessä, mutta ei ole olemassa esimerkiksi mitään absoluuttista painoindeksirajaa hoitoon pääsemiselle.

Inseminaatio vai koeputkihedelmöitys?

Naisparien ja itsellisten naisten hedelmöityshoidoissa ensisijainen menetelmä lähtökohtaisesti terveelle henkilölle on inseminaatio, joka tarkoittaa siittiöiden ruiskutusta kohtuonteloon. Useimmat asiakkaiksemme hakeutuvat naisparit tulevat hoitoon suhteellisen nuorina, ja inseminaatiolla aloitettu hoito johtaakin tällaisissa tapauksissa suurimmalla osalla raskauteen.

Jos nainen sen sijaan on iältään jo 40 vuoden tuntumassa, taustalla on esimerkiksi endometrioosia tai munajohtimet ovat tukossa, menetelmäksi valitaan yleensä suoraan koeputkihedelmöitys eli IVF. Kun nainen on yli 40-vuotias, todennäköisyys tulla inseminaation avulla raskaaksi on hyvin pieni. Käytännössä se tarkoittaa, että hoitomenetelmäksi kannattaa valita alusta alkaen IVF.

Hoidon eteneminen ja tulokset vaihtelevat tietenkin suuresti eri tapauksissa. Kaikille hoitoon hakeutuville yhteinen hyvä uutinen on kuitenkin se, että noin 80 prosentilla raskaus alkaa ennemmin tai myöhemmin.

Hoitoprosessin vaiheet

Koko hoitoprosessin kesto vaihtelee yksilöllisesti, mutta keskimäärin naispareilla ja itsellisillä naisilla se on 3-12 kuukautta.

  • Lääkärin vastaanotto: Kartoitetaan perusterveydentila ja aiemmat raskaudet. Tärkeää on selvittää, ovatko munajohtimet auki. Ultraäänitutkimus tehdään joko tällä tai sitten myöhemmällä lääkärikäynnillä.
  • Laaditaan alustava hoitosuunnitelma.
  • Lahjasoluneuvonta psykologilla: Laki edellyttää neuvontaa kaikille lahjasoluilla hoidettaville. Meillä keskustelut käydään psykologin kanssa, mutta yhtä hyvin neuvontaa voi antaa esimerkiksi psykoterapeutti tai lapsettomuus/IVF-hoitaja.
  • Sovitaan luovuttajan valinnasta spermalaboratorion kanssa.
  • Hoidon suunnittelukäynti: Tarkennetaan aikataulut, lääkitykset jne.
  • Varsinainen hedelmöityshoito: Suunnitelman mukaan inseminaatio tai IVF. Jos inseminaatio ei tuota tulosta, voidaan tarkistaa tilanne, tarvittaessa muuttaa suunnitelmaa ja siirtyä IVF-hoitoon.

Lahjasukusolut ja niiden luovuttajat

Mistä ja millaisilta lahjoittajilta siittiöt naisparien ja itsellisten naisten hedelmöityshoitoihin sitten tulevat? Dextran Lapsettomuusklinikan asiakkaat voivat valita joko suomalaiset tai tanskalaiset lahjasolut. Teemme yhteistyötä kahden tanskalaisen spermapankin kanssa.

Siittiöitä voivat luovuttaa terveet 18-45-vuotiaat miehet. Kaikille luovuttajille tehdään terveystarkastus, siemennesteanalyysi ja siittiöiden koepakastus, joilla varmistetaan soveltuvuus luovuttajaksi. Kromosomit tutkitaan ja pyritään varmistamaan, ettei luovuttajalla ole periytyviä sairauksia. Veri- ja virtsanäytteiden avulla suljetaan pois infektiot. Luovuttajan kanssa käydään läpi myös asiaan liittyvät oikeudelliset ja taloudelliset seikat.

Lahjasolujen luovuttajan henkilöllisyys rekisteröidään luovuttajarekisteriin, mutta solujen vastaanottaja ei saa sitä tietoonsa. Sen sijaan lahjasolujen avulla alkunsa saaneella lapsella on täysi-ikäistyttyään oikeus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys.

Naisparin vaihtoehdot

Kun naispari saapuu vastaanotollemme ensimmäistä kertaa, he ovat yleensä jo yhdessä päättäneet, kumpi hedelmöityshoitoja saa. Usein ajatuksena saattaa olla myös se, että ”tällä kertaa synnytän minä ja seuraavalla kerralla sinä”. Jos parilla on ikäeroa ja toiveissa on useampia lapsia, ensimmäistä raskautta varten hoidetaan yleensä vanhempaa osapuolta, koska nuoremmalla on hedelmällistä aikaa vielä enemmän jäljellä.

Jos käy niin, että hoito ei tuota tulosta tai matkan varrella huomataan merkittäviä ongelmatekijöitä hoidettavan terveydessä, voidaan aina muuttaa suunnitelmaa ja siirtyä hoitamaan parin toista osapuolta. 

Itsellisen naisen haasteet

Kun hoidettavaksi hakeutuu itsellinen nainen, alusta asti on syytä pohtia huolellisesti sitä, että tukiverkostot esimerkiksi isovanhempien, muiden sukulaisten ja/tai ystävien kanssa ovat kunnossa. Lapsen hoitaminen ja kasvattaminen yksin on iso haaste ja vastuu, johon valmistautumisessa myös psykologimme voi auttaa sinua.

Moni lasta itsekseen haluava nainen kokee paineita ja saa helposti kritiikkiä osakseen. Me Dextra Lapsettomuusklinikalla pyrimme tukemaan ja auttamaan sinua parhaamme mukaan ja mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Hedelmöityshoidon kustannukset

Tätä kirjoitettaessa juridinen tilanne Suomessa on valitettavasti se, että naisparit ja itselliset naiset eivät voi saada lainkaan Kela-korvauksia hedelmöityshoidoista yksityisellä sektorilla. Painetta muutokseen ja kohti kaikinpuolista tasa-arvoa on kuitenkin vahvasti ilmassa, koska heteropareille korvausta maksetaan ja toisaalta myös julkinen sektori on aloittamassa tasa-arvoiset hedelmöityshoidot.

Hoidon kustannukset vaihtelevat luonnollisesti paljonkin tapauskohtaisesti esimerkiksi sen mukaan, kuinka monta inseminaatioyritystä ja/tai IVF-hoitokierrosta tarvitaan. Koska inseminaation on suhteellisen yksinkertainen toimenpide, sen kertahinta liikkuu sadoissa euroissa. Koeputkihedelmöitys taas on merkittävästi työläämpi ja vaativampi prosessi, joten hinta on inseminaatioon verrattuna noin kuusinkertainen.

Kirjoittanut:

Ajanvarausta varten siirrämme sinut emoyhtiömme Pihlajalinnan ajanvaraussivustolle

Varaathan oikean pituisen ajan ja kerrot tulosyysi

Jos et löydä sopivaa aikaa,
soita meille 010 312 106

Kaikki verinäyte- ja toimenpideajat varataan puhelimitse tai klinikalla (inseminaatio, alkionsiirto)