Siirry sisältöön
Dextra / Lahjoittajalle / Munasolujen luovuttaminen

Munasolujen luovuttaminen

Lahjoitetuista munasoluista on jatkuvasti pulaa. Lahjoittaja antaa toiselle ihmiselle tai perheelle pienellä teolla suuren mahdollisuuden vanhemmuuden unelman toteutumiseen.

Miksi lahjoittaisin munasoluja?

Monille pareille ainoa mahdollisuus raskauteen on lahjoitetuilla munasoluilla tehty hoito. 

Lahjoitettuja munasoluja voidaan käyttää hyvin eri syistä, esimerkiksi ongelmat omassa sukusolutuotannossa tai huomattava perinnöllisen sairauden riski.

Munasolujen lahjoitus ei vaikuta lahjoittajan omaan hedelmällisyyteen.

Kuka voi lahjoittaa munasoluja?

Munasolujen lahjoittajaksi soveltuva henkilö on iältään 18–35-vuotias perusterve nainen, jonka lähisuvussa ei ole perinnöllisiä sairauksia.

Munasolujen lahjoitus perustuu auttamisen haluun ja vapaaehtoisuuteen. Lahjoittaja voi perua suostumuksensa siihen asti kunnes solut on hedelmöitetty.

Miten munasolujen lahjoitusta säädellään? Onko lahjoittajan henkilöllisyys suojattu? 

Munasolujen lahjoittamista säätelee hedelmöityshoitolaki, jonka mukaan lahjoittajat  rekisteröidään Valviran ylläpitämään Luoteri-järjestelmään. Lahjoittamista ei voi tehdä anonyymisti Suomessa.

Lahjasukusoluhoidosta syntyneellä lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus tietää lahjoittajan henkilöllisyys hedelmöityshoitolain nojalla. Vanhemmat eivät saa tietää lahjoittajan henkilöllisyyttä hoitoon tullessaan. Vanhempia kannustetaan kertomaan lapselle avoimesti hänen alkuperästään.

Maksetaanko munasolujen lahjoittamisesta korvaus?

Tärkein motiivi munasolujen lahjoitukseen tulisi olla auttamisen halu. Maksamme munasolujen lahjoittajalle kuitenkin hedelmöityshoitolain asetuksen mukaisen kohtuullisen korvauksen prosessista aiheutuvista kuluista, ansionmenetyksestä ja muusta haitasta.

Munasolujen lahjoittajan kulukorvaus koostuu KELA:n päivärahaa vastaavasta korvauksesta ja matkakorvauksesta. Näiden lisäksi munasolujenkeräyspäivältä maksetaan 250 € epämukavuuskorvaus. Vuonna 2024 KELA:n päivärahan suuruinen korvaus on 37,21 € / päivä. Mikäli lahjoittajalla on omia lapsia, lisätään korvaukseen lapsikorotus, joka on ensimmäisestä lapsesta 7,01 €, toisesta lapsesta 10,29 € ja kolmannesta lapsesta 13,26 € / päivä. Matkakulujen kilometrikorvaus vuonna 2024 on 0,57 € / km.

Esim. Lapseton munasolujen lahjoittaja, joka asuu 13 km päässä klinikaltamme ja jolle kertyy käyntejä klinikalla lahjoitusprosessin aikana kuusi kertaa, saa korvausta lahjoituksesta noin 562 €. Vastaavasti lahjoittaja, jolla on kaksi lasta ja hän asuu 25 kilometrin päässä klinikaltamme, saa korvausta lahjoituksesta noin 706 €.

Miten munasolujen lahjoitus tapahtuu? 

Kun haluat lahjoittaa munasoluja, ota meihin yhteyttä. Varaamme ajan lääkärille, jonka vastaanotolla tehdään perusteellinen terveystarkastus, gynekologinen tutkimus sekä selvitetään hoitoon liittyvät lääketieteelliset, terveydelliset, oikeudelliset ja taloudelliset seikat. Myös perinnölliset sairaudet kartoitetaan.

Infektioiden poissulkemiseksi otetaan veri- ja virtsanäyte, sekä lisäksi otetaan verikoe, josta tutkitaan kromosomit. Lahjoitusprosessiin kuuluu myös psykologin neuvonta, jossa käydään läpi lahjoittamiseen liittyvät oikeudelliset, eettiset ja psykologiset seikat.

Lahjasoluhoidossa pyritään siihen, että lahjoittajan ja vastaanottajan piirteet olisivat mahdollisimman yhdenmukaisia (hiusten ja silmien väri, pituus sekä etninen alkuperä). 

Varsinainen hoito toteutetaan hedelmöityshoidon tapaan eikä se vaikuta munasolujen lahjoittajan omaan hedelmällisyyteen tai mahdollisuuteen saada omia lapsia. Lahjoittaa voi halutessaan useamman kerran, kuitenkin niin, että munasoluja voidaan luovuttaa korkeintaan viiteen eri perheeseen.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin kerromme lisää lahjoittamisesta: lahjasolut@dextra.fi

Ajanvarausta varten siirrämme sinut emoyhtiömme Pihlajalinnan ajanvaraussivustolle

Varaathan oikean pituisen ajan ja kerrot tulosyysi

Jos et löydä sopivaa aikaa,
soita meille 010 312 106

Kaikki verinäyte- ja toimenpideajat varataan puhelimitse tai klinikalla (inseminaatio, alkionsiirto)