Siirry sisältöön
Dextra / Hedelmöityshoidot / Lahjasukusoluhoidot / Hoito luovutetuilla siittiöillä

Hoito luovutetuilla siittiöillä 

Naisparit ja itselliset naiset

Siinä missä julkinen sektori eli yliopistolliset keskussairaalat ovat aloittaneet hedelmöityshoidot naispareille ja itsellisille naisille vuonna 2020, Dextra Hedelmällisyysklinikka ja sen edeltäjät ovat aina toivottaneet tasa-arvoisesti tervetulleiksi kaikenlaiset hedelmöityshoitojen tarvitsijat. Hoidamme vuosittain kymmeniä naispariskuntia ja itsellisiä naisia, joille oman lapsen saaminen on yhtä keskeinen ja tärkeä asia elämässä, kuin kenelle tahansa perheestä haaveilevalle.

Ketkä voivat saada hedelmöityshoitoja?

Lain mukaan hedelmöityshoitoja voidaan antaa heteropareille, naispareille ja itsellisille naisille. Naisparien ja itsellisien naisten hoidoissa käytetään lahjoitettuja siittiöitä, jotka tulevat tavallisesti spermapankista.  Toinen mahdollisuus on se, että naispari tai itsellinen nainen sopii siittiöiden lahjoituksesta jonkun tuntemansa miehen kanssa.

Julkisella sektorilla kriteerit päästä hedelmöityshoitoihin ovat tiukemmat kuin yksityisellä, esimerkiksi yläikärajan suhteen. Dextra Hedelmällisyysklinikalla hoidamme alle 46-vuotiaita naisia, eikä esimerkiksi aiempien lapsien määrä vaikuta hoitoon pääsemiseen. Koska vakava ylipaino on aina riskitekijä raskauden suhteen, se on otettava huomioon hoitopäätöstä ja -suunnitelmaa tehtäessä, mutta meillä ei ole absoluuttista painoindeksirajaa hoitoon pääsemiselle.

Inseminaatio vai koeputkihedelmöitys?

Naisparien ja itsellisten naisten hedelmöityshoidoissa ensisijainen menetelmä alle 40 -vuotiaalle terveeelle naiselle on inseminaatio, joka tarkoittaa siittiöiden ruiskutusta kohtuonteloon. Useimmat asiakkaiksemme hakeutuvat naisparit tulevat hoitoon suhteellisen nuorina, ja inseminaatiohoito johtaakin tällaisissa tapauksissa suurimmalla osalla raskauteen.

Jos nainen sen sijaan on iältään jo 40 vuoden tuntumassa, taustalla on esimerkiksi endometrioosia tai munajohtimet ovat tukossa, menetelmäksi valitaan yleensä suoraan koeputkihedelmöitys eli IVF. Jos nainen on yli 40-vuotias, todennäköisyys tulla inseminaation avulla raskaaksi on hyvin pieni.

Hoidon eteneminen ja tulokset vaihtelevat suuresti eri tapauksissa. Kaikille hoitoon hakeutuville yhteinen hyvä uutinen on kuitenkin se, että noin 80 prosentilla raskaus alkaa ennemmin tai myöhemmin.

Hoitoprosessin vaiheet

Koko hoitoprosessin kesto vaihtelee yksilöllisesti, mutta keskimäärin naispareilla ja itsellisillä naisilla se on 3-12 kuukautta.

  • Lääkärin vastaanotto. Kartoitetaan perusterveydentila ja aiemmat raskaudet. Tärkeää on selvittää, ovatko munajohtimet auki. Ultraäänitutkimus tehdään joko tällä tai sitten myöhemmällä lääkärikäynnillä.
  • Laaditaan alustava hoitosuunnitelma.
  • Lahjasoluneuvonta psykologilla. Laki edellyttää neuvontaa kaikille lahjasoluilla hoidettaville. Meillä keskustelut käydään psykologin kanssa, mutta yhtä hyvin neuvontaa voi antaa esimerkiksi psykoterapeutti tai lapsettomuus/IVF-hoitaja.
  • Sovitaan luovuttajan valinnasta spermalaboratorion kanssa.
  • Hoidon suunnittelukäynti. Tarkennetaan aikataulut, lääkitykset ja käydään läpi hoitosuunnitelma.
  • Varsinainen hedelmöityshoito. Suunnitelman mukaan inseminaatio tai IVF ja jos inseminaatiot eivät tuota tulosta, voidaan siirtyä IVF-hoitoon.

Lahjasukusolut ja niiden luovuttajat

Mistä ja millaisilta luovuttajilta siittiöt naisparien ja itsellisten naisten hedelmöityshoitoihin sitten tulevat?

Dextran Hedelmällisyysklinikan asiakkaat voivat valita joko suomalaiset tai ulkomaiset lahjasolut. Teemme yhteistyötä ulkomaisten spermapankkien kanssa.

Siittiöitä voivat luovuttaa terveet 18-45-vuotiaat miehet. Kaikille luovuttajille tehdään terveystarkastus, siemennesteanalyysi ja siittiöiden koepakastus, joilla varmistetaan soveltuvuus luovuttajaksi. Kromosomit tutkitaan ja pyritään varmistamaan, ettei luovuttajalla ole periytyviä sairauksia. Veri- ja virtsanäytteiden avulla suljetaan pois infektiot. Luovuttajan kanssa käydään läpi myös asiaan liittyvät oikeudelliset ja taloudelliset seikat.

Lahjasolujen luovuttajan henkilöllisyys rekisteröidään luovuttajarekisteriin, mutta solujen vastaanottaja ei saa sitä tietoonsa. Sen sijaan lahjasolujen avulla alkunsa saaneella lapsella on täysi-ikäistyttyään oikeus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys.

Naisparin vaihtoehdot

Kun naispari saapuu vastaanotollemme ensimmäistä kertaa, he ovat yleensä jo yhdessä päättäneet, kumpi hedelmöityshoitoja saa. Usein ajatuksena saattaa olla myös se, että ”tällä kertaa synnytän minä ja seuraavalla kerralla sinä”. Jos parilla on ikäeroa ja toiveissa on useampia lapsia, ensimmäistä raskautta varten hoidetaan yleensä vanhempaa osapuolta, koska nuoremmalla on hedelmällistä aikaa enemmän jäljellä.

Jos käy niin, että hoito ei tuota tulosta, voidaan aina muuttaa suunnitelmaa ja siirtyä hoitamaan parin toista osapuolta. 

Naisparin on myös mahdollista käyttää IVF-hoidossa toisen munasoluja, jotka hedelmöitetään luovuttajan spermalla ja alkio siirretään parin toisen osapuolen kohtuun.

Itsellisen naisen haasteet

Kun hoidettavaksi hakeutuu itsellinen nainen, alusta asti on syytä pohtia huolellisesti sitä, että tukiverkostot esimerkiksi isovanhempien, muiden sukulaisten ja/tai ystävien kanssa ovat kunnossa. Lapsen hoitaminen ja kasvattaminen yksin on iso haaste ja vastuu, johon valmistautumisessa myös psykologimme voi auttaa sinua.

Moni lasta itsekseen haluava nainen kokee paineita ja saa helposti kritiikkiä osakseen. Dextra Hedelmällisyysklinikalla pyrimme tukemaan ja auttamaan sinua parhaamme mukaan ja mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Hedelmöityshoidon kustannukset

Hoidon kustannukset vaihtelevat tapauskohtaisesti esimerkiksi sen mukaan, kuinka monta inseminaatioyritystä ja/tai IVF-hoitokierrosta tarvitaan. Koska inseminaatio on suhteellisen yksinkertainen toimenpide, sen kertahinta liikkuu sadoissa euroissa. Koeputkihedelmöitys on merkittävästi laajempi hoito, joten hinta on inseminaatioon verrattuna noin viisinkertainen.

Heteroparien hoidot luovutetuilla siittiöillä

Myös nais-mies-parit saattavat tarvita lahjasiittiöitä, jos mieheltä puuttuu siittiöntuotanto kokonaan tai siittiömäärät ovat hyvin vähäiset. Yleensä luovuttaja valitaan silloin ulkonäöllisesti vastaamaan mahdollisimmat hyvin tulevaa isää. Hoitomuodoksi valitaan joko inseminaatio tai IVF-hoito yksilöllisen tilanteen mukaan.

Kaikki lahjasoluhoitoihin tulevat saavat lahjasoluneuvontaa ennen hoitojen aloittamista, myös mies-nais-parit.

Ajanvarausta varten siirrämme sinut emoyhtiömme Pihlajalinnan ajanvaraussivustolle

Varaathan oikean pituisen ajan ja kerrot tulosyysi

Jos et löydä sopivaa aikaa,
soita meille 010 312 106

Kaikki verinäyte- ja toimenpideajat varataan puhelimitse tai klinikalla (inseminaatio, alkionsiirto)