Siirry sisältöön
Dextra / Ajankohtaista / Hedelmöityshoidot / Blastokystiviljelyn ja vitrifikaation avulla parempiin tuloksiin

Blastokystiviljelyn ja vitrifikaation avulla parempiin tuloksiin

Mikä on blastokysti?

Perinteisesti koeputkihedelmöityshoidoissa (IVF) alkioita on viljelty laboratoriossa päivään kaksi tai kolme saakka ennen kuin alkionsiirto tehdään tai alkiot pakastetaan. Alkioiden pitkällä viljelyllä eli blastokystiviljelyllä tarkoitetaan sitä, että alkioita viljellään laboratoriossa päivään viisi tai tarvittaessa päivään kuusi saakka.

Alkio, jota kutsutaan tuolloin blastokystiksi, on jo jakautunut useasti ja siinä on soluja reilusti yli sata. Alkioon on muodostunut nesteen täyttämä ontelo, se on kasvattanut kokoaan ja siitä voidaan jo erottaa myöhemmin sikiöksi kehittyvä sisäsolumassa sekä istukan sikiönpuoleisen osan muodostava ulkosolukerros.

Usein ajatellaan, että kohtu olisi alkiolle luontevampi ympäristö kuin keinotekoinen laboratorio ja olisi parempi siirtää alkio kohtuun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Luomutilanteessa munasolu hedelmöittyy munatorven päässä ja jakautuu matkallaan munatorvea pitkin. Alkio ei tule kohtuun kahden tai kolmen päivän ikäisenä vaan noin viiden päivän kuluttua ovulaatiosta. Tällöin se on saavuttanut blastokystivaiheen ja on valmis kiinnittymään kohdun limakalvoon.

Näin ollen pitkällä viljelyllä päästään lähemmäksi alkion luontaista aikataulua. Lisäksi pitkän viljelyn myötä nähdään paremmin erot alkioiden välillä ja osataan valita parhaat alkiot siirtoon sekä pakastettaviksi. Voi käydä niin, että alussa hyvä alkio ei olekaan lopulta se paras vaan aivan toinen alkio osoittautuu parhaaksi.

Alkioiden pitkällä viljelyllä vältytään turhilta alkionsiirroilta

Alkioiden pitkä viljely ei ole suinkaan menetelmänä uusi, mutta aikaisemmin viljelyolosuhteet ovat olleet aivan toisenlaiset eikä nykyisenkaltaisia edellytyksiä menestyksekkäälle blastokystiviljelylle ole ollut. Hyväkin alkio saattoi hiipua, kun sitä viljeltiin pitempään. Sen vuoksi alkiot pyrittiin siirtämään kohtuun mahdollisimman nopeasti. Pitkä viljely vaatiikin ehdottoman hyvät laboratorio-olosuhteet ja edellyttää myös töitä viikonloppuisin.

Nykyisin laboratorio tarjoaa aivan toisenlaiset puitteet kuin aikaisemmin ja pitkä viljely on tarkoituksenmukaista, koska sen avulla päästään valitsemaan parhaat alkiot. Toki nykyisinkin osa alkioista pysähtyy pitkän viljelyn aikana. Kun on tutkittu näitä pitkän viljelyn aikana hiipuvia alkioita, on niiden todettu olevan usein poikkeavia eivätkä ne mitä todennäköisimmin olisi johtaneet normaaliin raskauteen kohtuun siirrettyinä.

Pitkällä viljelyllä pystymme valikoimaan paremmin pakastuskelpoiset alkiot ja siten vältymme niin sanotusti turhilta alkionsiirroilta sekä sitä kautta turhilta maksuilta. Blastokystiviljelyn hinta on alle puolet pakastetun alkion siirtoon liittyvistä kustannuksista ja siten se maksaa itsensä nopeasti takaisin kun vältytään jo yhdeltäkin turhalta alkion siirrolta.

Miten alkio selviää pakastuksesta?

Alkioiden perinteisessä, niin sanotussa hitaassa pakastuksessa käytetään apuna pakastuskonetta, jolloin lämpötilan lasku tapahtuu hitaasti ja kontrolloidusti. Tämän jälkeen alkiot siirretään nestemäiseen typpeen. Hitaan pakastuksen lisäksi alkioita voidaan pakastaa vitrifikaatioksi kutsutulla pakastusmenetelmällä, jossa alkiot jäähdytetään nopeasti siirtämällä ne erittäin pienessä pisarassa pakastusliuosta suoraan nestemäiseen typpeen. Vitrifikaatiossa pakastusliuoksen suuri jäätymisensuoja-ainepitoisuus minimoi solurakenteita vaurioittavien, haitallisten jääkiteiden muodostumista. Tämä parantaa alkioiden selviämistä pakastuksesta.

Vanhalla menetelmällä pakastettaessa menetetään herkemmin joko alkio kokonaan tai osa alkion soluista. Vitrifikaation yhteydessä tällaista ongelmaa ei juuri ole vaan erityisesti pitkään viljellyt alkiot selviytyvät erinomaisesti. Ylivoimaisesti suurin osa alkioista selviää tuoreen veroisena ja vastaavasti raskaustuloksetkin ovat vähintään yhtä hyviä kuin tuorealkionsiirroissa. Myös munasoluja voidaan pakastaa vitrifioimalla, jolloin niiden erityisen herkät rakenteet selviytyvät pakastuksesta paremmin kuin hitaalla pakastusmenetelmällä.

Pitkään viljellyn alkion kiinnittyminen (blastokystin kiinnittyminen)

Alkion kiinnittymisen edellytyksenä on, että alkio ja kohtu ovat synkronisesti samassa vaiheessa. Kohtu ottaa alkion vastaan vain tiettynä aikana. Jotkut alkiot kehittyvät kuitenkin hitaammin, eikä tällöin ole välttämättä enää kohdun kannalta oikea hetki alkion kiinnittymiselle. Tämä ajoitusongelma voidaan ratkaista siten, ettei alkiota siirretä tuoreelta lainkaan vaan kaikki blastokystivaiheen alkiot vitrifioidaan.

Alkio sulatetaan ja siirretään kohtuun myöhemmin varmistaen, että alkio ja kohtu ovat tuolloin samassa vaiheessa. Alkioiden blastokystiviljelyn kehittyminen on tuonut lapsettomuushoitoihin hyvän työvälineen, jonka avulla tiedämme enemmän alkioista ja entistä parempiin tuloksiin päästään erityisesti yhdistettäessä se vitrifikaatioon.

Kirjoittanut:

Ajanvarausta varten siirrämme sinut emoyhtiömme Pihlajalinnan ajanvaraussivustolle

Varaathan oikean pituisen ajan ja kerrot tulosyysi

Jos et löydä sopivaa aikaa,
soita meille 010 312 106

Kaikki verinäyte- ja toimenpideajat varataan puhelimitse tai klinikalla (inseminaatio, alkionsiirto)